AJ เครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP-001 สำหรับห้องขนาด 20-45 ตร.ม. พร้อมส่ง
สถานะสินค้า : มีสินค้า
จำนวน :
ลดเหลือ : ฿1,590.00
ราคา : ฿3,990.00

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตรวจจับคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

สามารถป้องกนั ฝ่นุ PM 2.5 ได ้

ระบบการกรองคุณภาพสูงดว้ยแผ่นกรองหลายชั้น

มีระบบปลอ่ยประจุลบที่มีความเข้มข้นสูงเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์

2 โหมดการทำงาน โหมดอัตโนมัติ โหมดการนอน

ฟอกอากาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส และรีโมทคอนโทรล

ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ สำหรับหอ้งขนาด 25-45 ตารางเมตร

เสียงเบา <50 เดซิเบล

ใช้แผ่นกรองอากาศ HEPA ควรเปลี่ยนทุก 1 ปี

วิธีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศแจ้งในคุ่มือการใช้งาน

ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ มีชื่อเรียกยอดฮิตอีกชื่อคือ “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” นั่นเอง สาเหตุที่เรียกมันว่า “PM 2.5” ก็เพราะว่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนั้นเล็กถึง 2.5 ไมครอน (หรือเทียบเท่า 0.0025 มิลลิเมตร หรือ 0.00025 เซนติเมตร) ซึ่งหากเปรียบเทียบกันง่ายๆ เลยก็คือ เส้นผมคนเรายังมีขนาดเพียงแค่ 50-100 ไมครอน แต่อันนี้ 2.5 ไมครอนจะเล็กขนาดไหน และยิ่งถ้าสูดหายใจเข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้เอง เครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเรามากๆ

ฟอกอากาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส และรีโมทคอนโทรล

ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ สำหรับหอ้งขนาด 25-45 ตารางเมตร

เสียงเบา <50 เดซิเบล

ใช้แผ่นกรองอากาศ HEPA ควรเปลี่ยนทุก 1 ปี

วิธีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศแจ้งในคุ่มือการใช้งาน

ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ มีชื่อเรียกยอดฮิตอีกชื่อคือ “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” นั่นเอง สาเหตุที่เรียกมันว่า “PM 2.5” ก็เพราะว่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนั้นเล็กถึง 2.5 ไมครอน (หรือเทียบเท่า 0.0025 มิลลิเมตร หรือ 0.00025 เซนติเมตร) ซึ่งหากเปรียบเทียบกันง่ายๆ เลยก็คือ เส้นผมคนเรายังมีขนาดเพียงแค่ 50-100 ไมครอน แต่อันนี้ 2.5 ไมครอนจะเล็กขนาดไหน และยิ่งถ้าสูดหายใจเข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้เอง เครื่องฟอกอากาศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเรามากๆ


Coming Soon...