เปิดศูนย์บริการตัวแทนจำหน่าย EV BIKE สาขาจังหวัดเลย


บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และบริษัทบางกอกเพย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ

หจก. ร่ำรวย โอ. เอ. เซอร์วิส  ศูนย์ EV BIKE สาขาจังหวัดเลย  ซึ่งเปิดให้บริการศูนย์ตัวแทนจำหน่าย

AJ EV BIKE มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100%  นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการ