กฐินพระราชทาน บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ณ วัดดอนสะแก


        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดดอนสะแก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน  โดยมี ดร. อมร มีมะโน (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธี

        

        ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินสมทบทุนการศึกษา และทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  รวมทั้งจัดตั้งโรงครัว เพื่อแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี อิ่มบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในงานบุญครั้งนี้กันทุกท่าน