บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ทั้ง 77 จังหวัด ประจำปี 2563


วันที่ 31 สค. 2563 บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA 

นำทีมโดยนางสาวจิดาภา สิราริยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด และคณะ

เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ทั้ง 77 จังหวัด ประจำปี2563

ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ