สมาคมแลกเปลี่ยนการค้าไทยเอเซีย เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA


วันที่ 31 กค. 2563 สมาคมแลกเปลี่ยนการค้าไทยเอเซีย

เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA 

และเข้าพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการบริหาร นำทีมโดยคุณสายณ สุนทรส

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด