บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


วันที่ 24 กค. 2563 บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA

นำทีมโดย คุณ อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร

จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)