คุณ อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท AJA ได้เป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


    วันที่ ตุลาคม 2562 คุณ อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน หรือ AJA ได้เป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เวลา 18.00 น.