งานบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท พระบรมราชินีนาถอดิเรกโรจน์ซ้อง  ราชินี

พระแม่ธริษตรี   คู่ไท้

กรณียกิจปรีดิ์   โปรยราษฎร์ เรืองเฮย

ถิ่นทุรกันดารได้  ซาบซึ้งพระเมตตา

 

ป่าไม้แล้งกลับฟื้น   คืนชนม์

น้ำพระทัยทรงดล  ดรุก้อง

ศิลปาชีพโปรดคน  ชนบท เปรมนอ

ร้อนกลับเย็นฉ่ำพร้อง  เพราะด้วยพระบารมี

 

อัญเชิญตรีเนตรเน้น  ฤทธิมนตร์

เถลิงศุภนิมิตบน   โลกหล้า

เพียบพร้อมทิพย์วิมล  เกริกเกียรติ

เพื่อพระแม่ปวงข้า  จรัสล้วนเกษมศานต์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท  พร้อมคณะ  

 

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT  ถนน วิภาวดี   วันที่ 24 กรกฎาคม 2561