ดร.อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่างสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นดร.อมร  มีมะโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ได้รับรางวัล คนไทยตัวอย่างคนดีต้นแบบสังคมปี 2561 สาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นโดยมีประธานพิธี นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ผู้มอบโล่รางวัลหงษ์ทอง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ และส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องบุคคลที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ เพื่อที่จะเป็นแบบอย่าง ให้กับประชาชนทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างจริงจังและยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดตัวแทนรับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 61 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ