“AJ สร้างสุข สร้างเศรษฐกิจ ทุกทิศทั่วไทย”
“เราจะเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพ และเสียง (Audio and Visual) และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) ที่มีทั้งนวัตกรรมความหลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อความสุขของผู้ใช้อีกทั้งยังต่อ ยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจของทุกครัวเรือน”