บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า AJ Advance Technology Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ภายใต้ชื่อเดิม บริษัทคราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้บริหารบริษัทต้องการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ของผู้บริโภคในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่มีคุณภาพและ ราคาที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้จำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ
ในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิ แอร์เคลื่อนที่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น
ประวัติความเป็นมา
  • ปี 2562

  • 2562

  • ปี 2559

  • ปี 2558

  • ปี 2557

  • ปี 2556

  • ปี 2555

  • ปี 2554

  • ปี 2553

  • ปี 2544 - 2552