หัวอ่านDVDของเรานั้นเป็นหัวอ่านมาตรฐานแบบพลาสติก
ปัจจุบัน ที่ความจุ 500 GB. (เก็บเพลงได้เกือบ 20,000 เพลง)  และ 1000 GB
ราคาอะไหล่เป็นราคามาตรฐานส่วนค่าแรงฟรี
ใช้งานได้ 1? ชั่งโมงหลังจากชาร์จไฟเต็ม,อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ 2 ปีหลังจากที่แบตเตอรี่ถูกผลิตออกมา
ให้คิดจาก BTU หาร 1,000 จะเป็นขนาดตารางเมตรของห้อง เช่นแอร์เคลื่อนที่ขนาด 12,000 BTU. หาร 1,000 = 12 ตารางเมตร
จำเป็นเพราะหากไม่ต่อท่อลมร้อนออกไปจะทำให้ลมร้อนวนกลับมาหาตัวเครื่องทำให้แอร์ไม่มีความเย็นเท่าที่ควร
แอร์เคลื่อนที่สามารถตั้งอุณหภูมิต่ำสุดได้ 18 องศา และตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ 20 ชั่งโมง
มี การบริการซ่อมนอกสถานที่เฉพาะเครื่องซักผ้า และแอร์เคลื่อน ที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
1.ลูกค้าสามารถล้างแผ่นกรองอากาศด้านหลังได้ด้วนตนเอง
2.ลูกค้าสามารถถ่ายน้ำทิ้งได้เองง่ายๆ
เป็นการส่งสัญญาณในระบบภาพพื้นดิน แบบดิจิตอล จำเป็นต้องปรับทิศทางเพือให้รับสัญญาณที่ดีกว่า
ทำการจูนช่องใหม่ / ปรับทิศทางของเสาอากาศ

มีศูนย์บริการทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ กว่า 99 สาขา

กล่องเสียเปลียนภายใน 30 วัน ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี
กำลัง RMS เป็นการวัดกำลังขับที่เกิดขึ้นจริงจากโหลดและผลลัพธ์จากแรงดันจริงหรือเรียกว่าวัตต์แท้ ส่วนกำลังขับ PMPO เป็นการวัดจากลูกคลื่นที่สูงสุดของเสียงดนตรีจากเครื่องวัด

ค่าใช้จ่ายเป็นแพ็กเก็จ 25 เพลง ราคา 99 บาท

1. สำหรับเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล หันแผงกางปลาด้านสั้นไปทางตึกใบหยก2
2. สำหรับเขตพื้นที่อื่นทั่วประเทศให้ดูข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ กสทช

เหล็กหรือสแตนเลส ที่ก้นภาชนะแบบเรียบสัมผัส กับหน้าเตา