AJA ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม

21 ตุลาคม 2562

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย ดร. อมร มีมะโน (ผู้ก่อตั้งบริษัท) เพื่อเชิญไปทอดถวาย ยังที่มีชุมชนสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ใ..

Read More

AJ สนับสนุนโครงการ To Be No. 1 Idols 9

16 กรกฎาคม 2562

"AJ สนับสนุนโครงการเยาวชนเก่งและดี " ก้าวสู่ปีที่ 9 ทาง AJA หรือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)สนับสนุนการประกวด "TO BE NUMBER ONE IDOLS 9" จุดประสงค์หลักของโครงก..

Read More

ดร.อมร มีมะโน เข้ารับเข็ม CSR

07 มิถุนายน 2561

ดร.อมร  มีมะโน  เข้ารับเข็ม CSR -​ Community Social Responsibility จาก ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมขนทัพนางงามจากเวทีต่..

Read More

ดร. อมร มีมะโน รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

27 พฤษภาคม 2561

ดร.อมร   มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ . เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี  ร่วมรับรางวัลบุคคลตัวอย่างที่มีจริยธรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสัง..

Read More

ดร. อมร มีมะโนรับเข็มผู้ทำความดีต่อสังคม

18 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร มอบเข็มผู้ทำความดีแก่ ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ จำกัด (มห..

Read More

เอเจสนับสนุนโครงการ To Be No. 1 Idols 2018

05 พฤษภาคม 2561

            ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถวายการต้อนรับและเข้..

Read More

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

18 ตุลาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพร..

Read More

AJA ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

08 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตค ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ถวายพระเดชพระคุณ หลวงพ่อสายทอง ..

Read More

CEO AJA เข้ารับมอบเข็มจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

09 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระ..

Read More

CEO AJA เข้ารับมอบเข็มจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

03 มิถุนายน 2560

                เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน..

Read More