ดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครงาน ( ไฟล์ .pdf )
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา
12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขา ประจำร้าน (Brand Shop) 3 อัตรา
12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิกส์ 5 อัตรา
12 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งพนักงานขาย (PC) 6 อัตรา
12 มิถุนายน 2561
พนักงานบัญชี
01 สิงหาคม 2560