ดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครงาน ( ไฟล์ .pdf )
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา
03 เมษายน 2562
ตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิกส์ 5 อัตรา
03 เมษายน 2562
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3 อัตรา
03 เมษายน 2562
03 เมษายน 2562
03 เมษายน 2562