ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยยะลาการไฟฟ้า
73-75 ถ.รถไฟ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทร. 073-247-508
อารีย์อิเล็กทรอนิกส์

94  ถ.พิทักษ์ลิขิต  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส   96000

โทร. 084-691-1583,073-514-066 

ศรีตรังอีเลคทรอนิคส์

31-31/1  ถ.มหาราช  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000

โทร. 075-622-199

อาร์บี 12 เซอร์วิส

47/7   ถ.ผังเมือง1  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000

โทร. 074-203-830,087-897-3250

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์

286-288 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

โทร. 073-511-110

บริษัท พันธ์ทิพย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (รับเฉพาะ SET TOP BOX เท่านั้น)

30/34 ม.5 ถ.มหาราช ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร. 077-835-134

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.เมือง (ศูนย์รับฝาก)

178-180  ถ.พิชิตบำรุง  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000

พีเค.อิเล็กทรอนิค

31-33 ถ.สามัคคีสาย ก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000

โทร. 073-312-191,085-893-5499

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.สุไหงโกลก (ศูนย์รับฝาก)

182-184-186  ถ.เอเซีย18  ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120

บริษัท สุรจิตรทุ่งสง จำกัด

500   ถ. ชนปรีดา   ต.ปากแพรก  อ. ทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช  80110

โทร. 075-411169 ต่อ 120

อิสราวีดีโอแลป

61 ถ.จรูญ อ.เมือง จ.พัทลุง  93000

โทร. 074-617-454

ไมตรีอิเลคทรอนิคส์

23/5    ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000

โทร. 076-211-163

ยุทธกรทีวี

35 ถ.สมันตประดิษฐ์  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล  91000

โทร. 074-724-178

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สาขา อ.ระแงะ (ศูนย์รับฝาก)

26,28,30,32  ถ.เทศบาล3  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส  96130

สยามวิทยุ-โทรทัศน์

28 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จ.พัทลุง   93000

โทร. 074-613-208

นราพาณิชย์

70/11  ถ.ระเเงะมรรคา  ต.บางแค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000

โทร. 073-511-217,081-542-0908

เลียงเอียะเฮง

30  ถ.หลังสถานีรถไฟ  ต.บ้านนาสาร  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์  84120

โทร. 077-249-555,077-344-888

บ้านดอนอิเลคทริค

236  ถ.หน้าเมือง  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

โทร. 077-281-228,077-210-142

เลียงเอียะเฮง (สาขา2)

3/225-226 ม.3 ถ.นาเนียน  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

โทร. 077-264-222

179 อิเล็คทรอนิคส์

179  ถ. ธรรมนูญวิถี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

โทร. 074-356-752,091-9790408

พีเค.อิเล็กทรอนิค

31-33 ถ.สามัคคีสาย ก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000

โทร. 073-312-191,085-893-5499