บริษัท ไฮเทคเซ็นเตอร์ สกลนคร จำกัด

1117/3 ถ.รองเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร. 042-730-798,042-095-450

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐโทรทัศน์

2229-2233,2259-2261  ถ.ราษฎร์บำรุง  ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  40130

โทร. 086-458-1593

ทีพี แอร์ แอนด์อิเล็คทรอนิกส์

561/2 หมู่4 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043-000-168,080-510-3908

เกิดเกล้าอิเล็คทรอนิคส์

186  ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000

โทร. 043-743226

ร้านชัยวิชิตวิทยุ

74-76  ถ.เทศบาล23  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์  46000

โทร. 043-811-652

วิริยะ อิเล็คทรอนิคส์

80/3 ถ.ประจักษ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

โทร. 044-267-936

ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่

632/1-2ก ถ.ราชทัณฑ์  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000

โทร. 044-811-555

บอย อิเล็คทรอนิคส์

107/96 ก.  ถ.ชัยประสิทธิ์  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000

โทร. 044-812-754,081-2510119

ไพศาลเซอร์วิส

1754/3-4  ถ.รัฐพัฒนา  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

โทร. 042-733-780

เอสพีบี อิเล็คทรอนิคส์

3  ซ.15  ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

โทร. 045-355-375

มุกดาอิเล็คทรอนิคส์

24  ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  45000

โทร. 042-612-339,085-925-7002

ไพศาล อิเล็คทรอนิคส์

1508/5 ถ.สุขเกษม  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

โทร. 042-711333,042-732831-6

ไชยอิเล็คทรอนิคส์

226/11 ม.10 ถ.เพชรมาตุคลา กม. 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-257-276,044 353-931

ไชยอิเล็กทรอนิคส์

38/40  ถ.เทศบาล14  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130

โทร. 044-311-464

เอวีแม็กอิเล็คทรอนิคส์

172  ถ.เทศบาล1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000

โทร. 044-530-165

กรุงเทพฯเทคนิค

65/7  ถ.รอบเมือง  ต.ในเมือง  เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

โทร. 043-336-414

ไพศาลอิเล็คทรอนิคส์ (ศูนย์รับซ่อมAVเท่านั้น)

118/8-9  ถ.นิวาศ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000

โทร. 044-611-504