บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
111/1   ถ.ช่างหล่อ   ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100   โทร. 053-276-111
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด (สาขาลำปาง)
356   ถ.ฉัตรไชย   ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100   โทร. 054-319-002
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด (สาขาลำพูน)

480/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทร. 053-563-333

บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
99/13 ม. 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  โทร. 053-700-353-55 
บริษัท ชุมอิเล็คทริค จำกัด

470/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-716-123

บริษัท ไทยพานิช วีดีโอ จำกัด

1/94-97,99-103  ถ.สำราญรื่น  อ.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000

โทร. 055-417-982

ร้านจักรกฤษโทรทัศน์

289 ถ.อุดรดำริห์  ต.นครไทย  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 65120

โทร. 055-389-878

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดบุญโรจน์

4/8 ซ.ร่วมจิต   ถ.ประสาทวิถี  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110

โทร. 055-544938,055-532112

ปราโมทย์อิเล็กทรอนิกส์

43/7  ม.1  ต.บ้านไร่  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  61140

โทร. 056-539-607,089-860-1924

กมลการไฟฟ้า

8/13 ถ.สายเอเชีย  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110

โทร. 055-535-635

เชียงใหม่ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

129  ม. 5  ถ.เชียงใหม่-หางดง  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

โทร. 053-839-161-2,328-794-5

NP อิเล็คทรอนิคส์

48  ถ.ราษฎร์รวมใจ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000

โทร. 055-712-125

ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์

696/14 ถ.พิชัยสงคราม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร. 055-302-837,055-302-862

สัจจะอิเล็คโทรนิคส์

234/4-5  ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000

โทร. 056-221-491,056-226-066

แสงทอง อิเล็กทรอนิกส์

479/1  ถ.สายน้ำตก  เทศบาลศรีพนมมาศ   อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53030

โทร. 055-450-586

สมบูรณ์ อิเล็คทรอนิคส์

12-15 ถ.รอบเวียงประตูกลอง  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000

โทร. 054-481-806

ชุมพลอีเล็คโทรนิคส์

355/46  ถ.บุญวาทย์  ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100

โทร. 054-323-446

สมศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์

59 ถ.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทร. 054-620-165 

ลิโดซาวนด์

18/18 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 055-242-999

บริษิท ฟิวเจอร์อิเล็คทรอนิคส์เชียงใหม่ จำกัด

30/19 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-240-117-8