บริษัท ตุ๊กตาเทป จำกัด
293/5  ม.1  ต.องครักษ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120 โทร. 089-401-3150
หจก. แสงทองอีเล็คโทรนิคส์

495  ม.2  ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110

โทร. 034-604-365

เอสพีอิเล็คทริค

199/5  ถ.25มกรา   ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000

โทร. 034-105-378

อ้น เทคโนโลยี เซอร์วิส

ข3-398/9 ถ.ชลประสิทธิ์  ต.นครนายก  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26000

โทร. 037-314-476,084-107-4744

หจก.แสงทองอีเล็คโทรนิคส์ สาขาคลังสินค้า

1078/28  ม.4  ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110

โทร. 034-613-888

หจก.แสงทองอีเล็คโทรนิคส์ สาขากนกกาญจน์

15  ซ.3  ถ.อู่ทอง  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000

โทร. 034-623-527

หจก.แสงทองอีเล็คโทรนิคส์ สาขาบ้านโป่ง

182/5  ถ.ทรงพล  ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110

โทร. 032-342-629-30

บ้านช่างแอร์ บริการ(ศูนย์บริการรับฝาก)

127/37  ม.3  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000

โทร. 089-855-4691,086-799-7468

นรินทร์เครื่องเย็น

580  ม.5  ต. บ้านกล้วย   อ. เมืองชัยนาท   จ. ชัยนาท   17000

โทร. 056-421-300

บริษัท วงศ์อนันต์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
252/24 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000  โทร. 034-712-737
แสงไพศาลอิเลคทรอนิค

128/1  ม. 1  ต.ท่าม่วง  อ.ท่าม่วง  จ. กาญจนบุรี  71110

โทร. 034-626-558

คลีนิกเครื่องเย็น

32 ซ.วัฒนธรรม 4  ถ.พระทรง  ต.ท่าราบ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000

โทร. 032-400-700

เสนาวีดีโอ แอนด์ ออดิโอ

141 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา(ฆ) ต.เสนา อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110

โทร. 035-217-041 

เอกภาพอินเตอร์สระบุรี

319,321  ถ.พหลโยธิน    ต.ปากเพียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี    18000

โทร. 036-319-554-5

สนอิเลคทรอนิคส์

5 ซ.โฆสิตสกุล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 032-212-003

เพชรอิเลคทรอนิคส์

8 ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร. 032-425-029

มนัสอิเลคทรอนิคส์

277/73 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 034-518-167

สุชาติ วี.ดี.โอ.โทรทัศน์

222/1  ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทร. 056-420-482

สัมฤทธิ์อิเลคทรอนิคส์

101/38 ม.2 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร. 080-431-6707,036-680-398

บริษัท เอ็น.ที.เอส. อิเล็คทริค

18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทร. 035-502-291,035-503-356